بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/03
کل خالص ارزش دارائی ها 248,087,329,054 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,131,909 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,131,935 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,134,889 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 219,176

صندوق نیکوکاری جایزه علمی و فناوری پیامبر اعظم

تاریخ آغاز فعالیت:

1394/09/15

مدیر صندوق:

سبدگردان سهم آشنا

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص)

ضامن نقد شوندگی:

تامين سرمايه تمدن

مدیر ثبت:

كارگزاري سهم آشنا (سهامي خاص)

مدیران سرمایه گذاری:

ساناز ذبيحي طاري، زهرا فرجي شربياني، سحر باقري

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

مدیر اجرا:

موسسه غيرتجاري بنياد غيردولتي علم و فناوري مصطفي

نمودار‌ها